Quyết định số QĐ/YAG/22-001; ngày 01/09/2022 về việc Ban hành pháp chế hợp tác, phân phối hàng hóa

CÔNG TY CỔ PHẦN YEN ANH GROUP

Thông báo tới Toàn thể ban lãnh đạo, Hệ thống phân phối chính hãng mỹ phẩm YNA SKIN: Quyết định số QĐ/YAG/22-001, ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2022 về việc Ban hành pháp chế hợp tác, phân phối hàng hóa, nội dung cụ thể như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN YEN ANH GROUP                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Số: QĐ/YAG/22-001                                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                                                                ———-oOo———-

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành pháp chế hợp tác, phân phối hàng hóa)

– Căn cứ chứng nhận đăng ký kinh doanh số:0109941358 ngày 24/03/2022;

– Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Yen Anh Group;

– Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này:

1/ Quy định hợp tác phân phối hàng hóa đối với các cấp trực thuộc hệ thống kinh doanh Mỹ phẩm YNA SKIN của Công ty Cổ phần Yen Anh Group.

– Toàn bộ Hợp đồng phân phối hàng hóa, hợp tác giữa Công ty Cổ phần Yen Anh Group và hệ thống các cấp bán hàng như: Đại lý; Tổng đại lý khu vực; Tổng phân phối khu vực; Giám đốc kinh doanh khu vực;… bắt buộc phải ký kết hợp đồng với người đại diện pháp luật có tư cách pháp nhân là bà: Nguyễn Thị Yến, sẽ đích thân ký và đóng dấu xác nhận đồng ý cho đối tác trở thành hệ thống phân phối chính hãng trực thuộc Công ty Cổ phần Yen Anh Group.

– Toàn bộ hàng hóa phân phối theo từng hợp đồng hợp tác, sẽ được Công ty Cổ phần Yen Anh Group chuyển giao cho Giám đốc kinh doanh khu vực. Giám đốc kinh doanh khu vực có trách nhiệm thu tiền hàng chuyển cho Công ty và phân bổ hàng xuống cho hệ thống của mình. Trường hợp khu vực phân phối đó chưa có Giám đốc kinh doanh, thì Công ty sẽ trực tiếp phân phối hàng hóa xuống cho hệ thống và thu tiền hàng.

2/ Quy định về thiết kế Showroom và trưng bày hàng hóa theo tiêu chuẩn đồng nhất.

– Thiết kế Showroom đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, tính thẩm mỹ, kỹ thuật,… thể hiện được màu sắc thương hiệu với tone màu chủ đạo trắng kết hợp vàng đồng.

– Trưng bày hàng hóa trên các quầy kệ, tủ vách ngăn theo tiêu chuẩn. Không trưng bày hàng hóa khác thương hiệu mỹ phẩm YNA SKIN.

3/ Quy định về hỗ trợ khai trương Showroom của hệ thống các cấp.

– Tại ngày khai trương, mỗi Showroom sẽ được Công ty sẽ hỗ trợ 1 MC dẫn chương trình; 2 ca sỹ biểu diễn và kịch bản chi tiết cho ngày khai trương.

– Được hỗ trợ các files thiết kế photoshop liên quan đến sự kiện khai trương như: thiết kế biển bảng, backdrop sân khấu, standee, băng rôn, thư mời, … và các hình ảnh liên quan đến sản phẩm để treo/ dán, trưng bày quầy kệ.

– Được PR, quảng cáo, giới thiệu trực tiếp trên Website và Fanpage của Công ty

4/ Quy định về mở và sang nhượng Showroom

– Toàn bộ hệ thống trên toàn quốc muốn mở 1 Showroom trưng bày sản phẩm bắt buộc phải thông  báo cho Công ty trước tối thiểu 20 ngày. Công ty sẽ có bộ phận pháp chế tiến hành khảo sát địa điểm và đưa ra quyết định về việc mở Showroom  đó hay không.

– Nếu như showroom muốn đóng cửa, tạm dừng hoạt động hoặc sang nhượng địa điểm kinh doanh cho bên thứ ba, thì phải thông báo cho Công ty trước 20 ngày và được sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty.

5/ Quy định về truyền tải thông tin lên mạng xã hội

– Yêu cầu toàn bộ hệ thống kinh doanh mỹ phẩm YNA SKIN khi đăng tải hình ảnh, bài viết, video giới thiệu sản phẩm… lên các trang mạng xã hội phải tuân thủ theo đúng chính sách quảng cáo bài viết, hình ảnh, nội dung mà Công ty đưa ra. Cập nhật thông tin trên Website, Fanpage, và các Group chính chủ của Công ty. Tuyệt đối không quảng cáo sai sự thật về sản phẩm, không tâng bốc, phóng đại các công dụng, đặc điểm, tính năng của sản phẩm bằng bất cứ phương tiện truyền thông nào.

– Nếu cá nhân nào muốn giới thiệu, quảng bá thông tin lên báo chí, liên quan đến Công ty Cổ phần Yen Anh Group và thương hiệu mỹ phẩm YNA SKIN thì phải gửi nội dung để phòng truyền thông và Ban lãnh đạo Công ty kiểm duyệt và phê chuẩn bằng văn bản, phải có xác nhận của Chủ tịch HĐQT Công ty trước khi đăng tải.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2022 cho đến khi có quyết định thay đổi bổ sung.

Điều 3: Các phòng ban, toàn thể công nhân viên Công ty và hệ thống kinh doanh các cấp thương hiệu mỹ phẩm YNA SKIN căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

– Như điều 3 “để thi hành”                                                                (Đã ký)

– Các TV HĐQT

– Lưu VT

 

Xem thêm bài viết:

Bài Viết Liên Quan